Osmý ročník akce Staň se na den vědkyní přiblížil středoškolským studentkám krásy vědy

10.02.2023 - 14:30
V pátek 10.2. proběhl na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze již osmý ročník akce Staň se na den vědkyní. V rámci něj byly pro studentky středních škol připraveny zajímavé přednášky a workshopy z fyziky, chemie, matematiky, ale také robotiky.

Akce se konala ku příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který připadá na 11. února. V roce 2015 jej vyhlásilo Valné shromáždění OSN a jeho cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve světě vědy a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání. Tato potřeba je ještě naléhavější v České republice, kde poměr žen ve vědě činí jen 31 % z celkového počtu lidí působících v tuzemském výzkumu. V přírodních vědách byl dle Národního kontaktního centra podíl žen v roce 2020 zhruba 25 %, u technických věd dokonce jen kolem 15 %. 

Dopolední blok akce Staň se na den vědkyní se věnoval přednáškám. Studentky se tak mohly těšit na povídání o částicové fyzice, energetice nebo dozimetrii. První přednášku s názvem Od kvarku k atomu aneb z čeho se skládá náš svět vedla Ing. Monika Robotková. Následovala diskuze RNDr. Lenky Thinové, Ph.D. na téma Současné a budoucí výzvy plynárenství. 

Odpolední blok se zaměřil na praktická cvičení. Kromě workshopů o programování nebo modulární aritmetice samozřejmě nechyběl ani workshop robotický. Toho se ujala Ing. Jindřiška Deckerová. Studentkám ukázala prostory laboratoří a seznámila je s jednotlivými roboty, které si mladé ženy mohly i vyzkoušet ovládat. Pomocí programovacího jazyka Python mohly naplánovat a naprogramovat misi kráčejícímu robotovi – ten měl za úkol získat vzorky půdy z planety, na které se může nacházet život. 

Děkujeme za hojnou účast a budeme se opět těšit v přístím roce!