Výroční zpráva 2007

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2006/2007.