Time Table of Diploma Thesis Defences and the Final State Examinations

01.09.2020 - 08:00
Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek oborů se konají na katedře řídicí techniky v termínech 1.9., 2.9., 3.9., 4.9. s 8.9. v místnosti KN:E-14.

Harmonogramy jednotlivých komisí naleznete v části pro stažení.