Reakreditace nového programu Kybernetika a robotika je v poslední fázi formálního schvalování. Pokud se nestane nic neočekávaného, začneme od záři nové bakaláře i magistry učit už...
Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek oborů se konají na katedře řídicí techniky v termínech 1.9., 2.9., 3.9., 4.9. s 8.9. v místnosti KN:E-14.